2023 / 2024

1. Skupina Malý řemeslník

Předškoláci třídy včeliček měli možnost navštívit dílny DDM Jablunkov. Formou aktivity „Malý řemeslník“ se děti seznámily se dřevem a vyrobily si samy dřevěnou lodičku. Při práci s opravdovým nářadím je vedli a „trošku“ pomáhali ředitel DDM V. Pospíšil a mistr V. Hrankay. Zaujaté děti řezaly, pilovaly smirkovým papírem, lepily, šroubovaly dokonce i akuvrtačkou u svých ponků. Na nějakou nudu nebyl vůbec čas, a když si mohly svou vlastnoručně vyrobenou lodičku odnést s sebou, nadšení vyvrcholilo.

Vánoční dílničky s rodiči

Přijďte si se svým dítětem vyrobit vánoční dekoraci. Akce bude probíhat při odpoledním rocházení dětí nejdříve od 14:30 h na jednotlivých třídách. 

Můj andílek - projekt u Berušek a Broučků

Děti že třídy Berušek a Broučků budou v dopoledních hodinách tvořit a vyrábět andělíčka ze dřeva. 

Beseda s myslivcem

Během prosincových dnů nás v mateřské škole navštívil myslivec pan Michalik a  přinesl obrovskou tašku s kůžemi různých zvířat a parožím jelena i srnce. Dokonce napodoboval různé zvuky různých zvířat. Děti si mohly vše osahat a nejen to, dozvěděly se o zvířátkách a lese mnoho zajímavého a přínosného. Taky jsme mu na oplátku předali pytel kaštanů, které děti nasbíraly a donesly do mateřské školy.

Divadlo Smíšek v MŠ

Divadlo je zrušeno z důvodu nemoci herců, bude v lednu nebo únoru dle volných termínů Divadla.

Divadlo Smíšek nám přijede zahrát v dopoledních hodinách.

Pečení perníčků v MŠ

S dětmi budeme ve školce péct perníčky v dopoledních hodinách.

Moje zdraví a tělíčko

Jaké máme části těla? A co potřebujeme ke svému zdraví? To si děti hravou formou osvojily při různých hrách a činnostech. Dramatizace příběhu Polámal se mraveneček toto téma završila, dětem se uzdravování nemocného mravenečka moc líbilo smiley a teď už se můžeme těšit na blížící se adventní čas...

Myslivec v MŠ

Myslivec přijde dětem o lese a zvířátkách vyprávět v dopoledních hodinách.

Hrátky s dráčkem

Vyletěl si pyšný drak,
vyletěl až do oblak,
zvysoka se dívá na svět,
strašil by a neví jak.

Rozhlíží se do všech stran
a pak spatřil hejno vran,
ale vrány se mu smály,
že je ještě malý pán.

 

2. Skupina plaváčků - konec kurzu

Děti z druhé skupiny plavání, již zdárně ukončily svůj předplavecký výcvik. Naučily se splývat, plavat znak s podložkou, dokonce i ti nejodvážnější dokázaly skočit do hlubokého bazénu, nebo se dokonce ponořit pod hladinu. Zdokonalily i svůj um v orientaci pod hladinou, když hledaly poklad, který jim paní plavčice připravila.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - 2023 / 2024