Pohádky

Včeličky

„Z pohádky do pohádky“

Tak se jmenovalo naše dvoutýdenní putování ve školce z pohádek do pohádek. Naši třídu jsme si přeměnili na opravdové divadlo, ve kterém byl pestrý program. Dramatizovali jsme pohádky jako je: „O 12 mesíčkách“, „Pohádka o Květušce a její zahrádce“ a hudební dramatizace „Šípková Růženka“. smiley

Foto: https://fotogalerie.msnavsi.cz/qumagie/sl/SZhJ7r