Kolektiv MŠ

ředitelka
Anna Cieslarová

zástupce ředitelky
Jarmila Slowioczková

p. učitelky
Monika Bajtková
Šárka Hermannová
Jarmila Kapsiová
Jana Bojková

Zdeňka Zawadová 

Lic. Veronika Kantorová

Petra Sikorová (zástup)   

další pracovníci v MŠ
školnice: Valentína Lipusová
uklízečka: Edita Kowolliková
ekonom: Renata Labajová
chůva :Bc. Miroslava Prachovská

školní jídelna
vedoucí: Andrea Bulawová
kuchařka: Jarmila Sikorová
kuchařka : Zuzana Kajfoszová   

provozní pracovnice: Renata Křápová

elokované pracoviště Jasení
p.učitelka: Zdeňka Bajtková
p.učitelka: Lucie Sztefková
kuchařka, uklízečka: Danuše Krzyžánková