Kolektiv MŠ

ředitelka
Anna Cieslarová

zástupce ředitelky
Jarmila Slowioczková

p. učitelky
Monika Bajtková
Šárka Hermannová
Jarmila Kapsiová

Zdeňka Zawadová 

Lic. Veronika Kantorová

Lic. Petra Sikorová 

další pracovníci v MŠ
školnice: Valentína Lipusová
uklízečka: Edita Kowolliková
ekonom: Renata Labajová

školní jídelna

vedoucí: Andrea Bulawová
kuchařka: Jarmila Sikorová
kuchařka: Zuzana Kajfoszová   
provozní pracovnice: Renata Křápová    

 

elokované pracoviště Jasení
p.učitelka: Zdeňka Bajtková
p.učitelka: Lucie Sztefková
kuchařka, uklízečka: Danuše Krzyžánková