Kolektiv MŠ

Ředitelka
Jarmila Slowioczková

Zástupce ředitelky
Monika Bajtková

P. učitelky
Zdeňka Zawadová

Šárka Hermannová

lic. Veronika Kantorová

mgr. Petra Sikorová 

Mgr. Lucie Olszarová

Veronika Wrabelová

DiS. Kateřina Dragonová

Další pracovníci v MŠ
školnice: Valentína Lipusová
uklízečka: Bc. Miroslava Prachovská
ekonom: Renata Labajová

Školní jídelna

vedoucí: Andrea Bulawová, Zdenka Chybidziurová (Jasení)
kuchařka: Zuzana Kajfoszová
kuchařka: Jana Geršlová
provozní pracovnice: Renata Křápová    

 

Elokované pracoviště Jasení
p.učitelka: Zdeňka Bajtková
p.učitelka: Lucie Sztefková
kuchařka, uklízečka: Danuše Krzyžánková