Kolektiv MŠ

ředitelka
Jarmila Slowioczková

zástupce ředitelky
Monika Bajtková

p. učitelky
Zdeňka Zawadová
Šárka Hermannová

lic. Veronika Kantorová

lic. Petra Sikorová 

Mgr. Lucie Olszarová

Veronika Wrabelová

další pracovníci v MŠ
školnice: Valentína Lipusová
uklízečka: Edita Kowolliková
ekonom: Renata Labajová

školní jídelna

vedoucí: Andrea Bulawová, Zdenka Chybidziurová (Jasení)
kuchařka: Zuzana Kajfoszová
kuchařka: Jana Geršlová
provozní pracovnice: Renata Křápová    

 

elokované pracoviště Jasení
p.učitelka: Zdeňka Bajtková
p.učitelka: Lucie Sztefková
kuchařka, uklízečka: Danuše Krzyžánková