Charakteristika mateřské školky Kaštánek v Návsí

Charakteristika školy a jejího okolí
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠTÁNEK se nachází v obci Návsí, která leží v Jablunkovské brázdě obklopená Slezskými Beskydami.
Jednopodlažní budova na ul. Kaštanová č.p.226 byla rekonstruována a provoz byl zahájen 1.9.1978. V nejbližším okolí mateřské školy se nachází důležité objekty, které nám pomáhají při vzdělávací činnosti: hasičská zbrojnice, vlakové nádraží, pošta, obecní úřad, obchody, fotbalové hřiště, pila, kostel, kravín.
Po celou dobu provozu dostala budova nový ráz v podobě  výměny střechy, zateplení a nové fasády, výměny oken, položení dlažby kolem ní.
MŠ je čtyřtřídní s vlastní kuchyní. Prostory  tříd jsou vybavené novým nábytkem, hracími a pracovními koutky, interaktivní tabulí, hernami pro pohybovou aktivitu a odpolední odpočinek.
 
Každá třída má svůj název : Broučci, Berušky, Motýlci, Včeličky. Všechny třídy jsou specifické svou výzdobou, vybaveností i aktivitami odpovídajícím věku dětí. K budově patří velmi prostorná školní zahrada, která je využívána celoročně. V zahradních prostorách se nachází sociální zařízení, místnost pro uložení hraček, sportovního vybavení, altánek, přístřešky, velké pískoviště, dřevěné hrací stavby, kolotoč, houpačky, průlezky, pružinová houpadla i pracovní stoly. Hezké prostředí dotváří osázená zeleň (jehličnaté, listnaté stromy, okrasné keře). 

Součástí Mateřské školy Kaštánek je  V.třída s názvem Světlušky, která se nachází v části obce Návsí-Jasení  /elokované pracoviště/. Je umístěna v přízemí obecní budovy, jejíž součástí je i vlastní kuchyň. Ve zbývajících prostorách budovy jsou tři obecní byty. Prostor je vybaven hracími a pracovními koutky, hernou pro pohybovou aktivitu a odpolení odpočinek. K pobytu venku děti využívají část zahrady vybavenou pískovištěm, kyvadlovými houpačkami, lavičkami, plastovou skluzavkou a přenosným plastovým domečkem. Ke vzdělávací činnosti, k poznávání okolí a rozvoji osobnosti s pozitivním vztahem k zemi, přírodě a životnímu prostředí dětem slouží okolní lesy.

Zřizovatelem Mateřské školy  je OBEC Návsí.
Mateřská škola vzdělává děti podle Školního vzdělávacího programu s názvem "Hrajeme si celý rok".
Nedílnou součástí života MŠ jsou tradice, které jí dodávají charakteristické rysy :

oslavy narozenin, putování s vílou Amálkou, loučení s létem, podzimní pečení brambor, drakiáda s rodiči, Adventní čas, Mikulášský týden, vánoční tradice, karneval, den jódu, topení Mořeny, jarní nebo vánoční besídka, velikonoční barevný týden, Den Země, dětské radovánky, koloběžkové závody, rozloučení s předškoláky, výlety do přírody, divadla.