Jasení

Nový školní rok v MŠ Jasení

Po prázdninách kluci, holky,  spěchejte do naší školky! Začátek školního roku máme za sebou a naše školka opět ožila dětským smíchem. Děti se seznamovaly s novým prostředím i kamarády, vyzkoušely si různé techniky tvoření a malování. Krásné babí léto nám umožnilo využít školní zahradu, kterou jsme si užívali plnými doušky. Pár momentů můžete sami shlédnout na fotografiích.