Vítáme jaro - Topení Mořeny

Ve čtvrtek 21.března jsme přivítali jaro v naší mateřské škole za doprovodu tématických básní, říkadel a písniček. Společnými silami, děti a paní učitelky, vyrobily Mořenu, kterou pak děti „doprovodily“ k řece Olši, za účelem vítání jara. Tam bylo ukončeno králování paní Zimy a za doprovudu básně „Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič“, děti vhodily Mořenu do řeky, a tak jsme mohli společně oslavit příchod jara! smiley

Foto: https://fotogalerie.msnavsi.cz/qumagie/sl/G4e9mI