Řemeslník - 2. skupina

Včeličky

Předškoláci třídy včeliček měli možnost navštívit dílny DDM Jablunkov. Formou aktivity „Malý řemeslník“ se děti seznámily s prostředím DDM a vyrobily si samy dřevěnou formuli. Při práci s opravdovým nářadím je vedli a „trošku“ pomáhali ředitel DDM V. Pospíšil a mistr V. Hrankay. Zaujaté děti řezaly, pilovaly smirkovým papírem, lepily, šroubovaly dokonce i akuvrtačkou u svých ponků. Na nějakou nudu nebyl vůbec čas, a když si mohly svou vlastnoručně vyrobenou lodičku odnést s sebou, nadšení vyvrcholilo. Projekt byl doplněn zábavným programem pod vedením milé paní knihovnice se zaměřením na předčtenářskou gramotnost. smiley

Foto zde: https://fotogalerie.msnavsi.cz/qumagie/sl/1RCY1U