INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ DO MŠ KAŠTÁNEK I ELOKOVANÉHO PRACOVIŠTĚ JASENÍ pro šk.rok 2020/2021

Vážení rodiče, přinášíme několik základních informací před vstupem Vašeho dítěte do mateřské školy :

1) Evidenční list (viz příloha níže - obsahuje 2 části) - nutno řádně vyplnit a podepsat. Nesmí chybět lékařské potvrzení o očkování.

Doneste s sebou při prvním vstupu dítěte do MŠ !! Bez potvrzení o řádném očkování nemůžeme dítě do MŠ přijmout.

2) Prosíme rodiče, zvažte náročnost vstupu dítěte do mateřské školy. V prvním adaptačním týdnu doporučujeme zkrácený pobyt dětí dle individuálních potřeb dítěte - domluva s třídní učitelkou při nástupu do školky.  

3) Organizace v šatně : 

- každé dítě má svou značku a svůj plátěný pytlík pro náhradní oblečení (tepláky, spodní prádlo, tričko pro případ polití, ušpinění).

- žádáme rodiče, aby dětem podepsali přezůvky, popřípadě náhradní oblečení. 

4) Úhrada úplaty vzdělávání (školné) se vybírá osobně v MŠ, informace ohledně výběru budou uvedeny vždy aktuálně v daném měsíci na hlavní nástěnce v MŠ.

5) Informace ohledně školní jídelny :

- přihlášky i způsob platby získáte písemnou formou během prvních dnů příchodu dítěte do MŠ

- bližší informace poskytnou učitelky na třídách

6) Pokud někdo z rodičů potřebuje písemné sdělení o přijetí dítěte do MŠ, žádejte písemnou formou přes na mail : msnavsi@seznam.cz

7) Máte-li jakékoliv další dotazy, prosím, kontaktujte nás na našem výše uvedeném mailu v termínu 1. 7.- 20. 7.2020, poté MŠ uzavřena.

 

Budeme se snažit odpovědět na všechny Vaše dotazy.

Těšíme se na spolupráci a na nové dětičky smiley.

                               Kolektiv Mateřské školy Kaštánek

 

Evidenční list 1.část

Evidenční list 2.část