TELEFONNÍ ČÍSLO ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO

Číslo telefonních odhlášek ze stravování dítěte : 731 446 757.

Bližší informace o termínech odhlášek, apod. najdete ve složce DOKUMENTY -- PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY.