INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘÍCHOZÍCH DĚTÍ

PRO RODIČE NOVĚ PŘÍCHOZÍCH DĚTÍ :

  • Při vstupu do MŠ Kaštánek funguje bezpečnostní systém.

Ve čtvrtek 1. 9. obdržíte kódovací čip, který je aktivován dle časového rozvrhu :

 6.30 – 8.30 h

11.30 – 12.30 h

14.00 – 16.00 h

Mimo tuto dobu – zvoňte.

Čip si vyzvedněte u p.učitelky Hermannové ve třídě Včeliček (1.patro). Děkujeme

  • Rodičům nově příchozích dětí do MŠ doporučujeme v prvním adaptačním týdnu zkrácený pobyt dětí dle individuálních potřeb dítěte – domluva s třídní učitelkou při vstupu. Prosíme rodiče, zvažte náročnost adaptace vašeho dítěte na nové prostředí.
  • Žádáme rodiče, aby dětem podepsali přezůvky i pyžama !
  • Náhradní oblečení (tepláčky, spodní prádlo, tričko pro případ polití či ušpinění) ponechte v šatně v pytlíku – každé dítě má v šatně svou značku, kde si ukládá své věci a plátěný pytlík pro náhradní oblečení.
  • Úhrada úplaty vzdělávání (školné) se vybírá osobně v MŠ. Informace ohledně výběru budou umístěny vždy aktuálně na hlavní nástěnce u vchodu do MŠ.
  • Informace ohledně školní jídelny (přihlášky, způsob platby) vám budou předány během prvních dnů v MŠ – bližší informace poskytnou uč. na třídách.

 DĚTI  BUDOU DO MŠ POTŘEBOVAT :

Prosíme rodiče vše podepsat   

- přezůvky s pevnou patou

- pyžamo

- menší hrníček na pitný režim (podepsaný)

- dostatečné množství náhradního oblečení

- děti by měly mít zajištěné vhodné oblečení dle ročního období a aktuálního počasí každého dne

Tyto informace platí také pro elokované pracoviště Jasení.

Změna provozní doby v MŠ Jasení od 1. 9.2022 : 6.30 – 16.00 h.

 

                        

                           smiley TĚŠÍME SE NA VÁSsmiley