INFORMACE OHLEDNĚ PŘIJETÍ dětí pro šk.rok 2020/2021

O přijetí Vašeho dítěte do mateřské školy Kaštánek pro školní rok 2020/2021 Vás budeme informovat telefonicky dne 8.června 2020