INFORMACE O ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Za měsíce březen 2021 a duben 2021 se nebude vybírat školné.