DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

POZOR !!! ZMĚNA ZÁKONA :

- předškolní dítě má od 1. 9.2017  POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Povinnost rodičů je odhlásit dítě z MŠ vždy !!! 

Můžete telefonicky nebo osobně, je nutno uvést důvod.

 

Na dobu delší než tři dny (z důvodu dovolené, ozdravného pobytu apod.) je nutno PŘEDEM podat žádost ředitelce MŠ (vzor žádosti k vyzvednutí v MŠ).

V případě nemoci je rovněž nutno ohlásit tuto skutečnost v MŠ.

               DĚKUJEME