BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA za stravování

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA :

Při nástupu dítěte do MŠ, obdrží zákonný zástupce

Přihlášku ke stravování na rok 2020/2021, kterou po vyplnění odevzdá do 10. 9. 2020 na oddělení paní učitelce (nebo v kanceláři ved. škol. jídelny. Platí pro každého strávníka)

Úhrada stravného se provádí :

Bezhotovostně  -
k 10.dni v měsící ( v září z důvodu nových přihlášek vyjímečně k 15.9.2020 )

Souhlasem s inkasem – z Vašeho účtu

Tiskopis Vám vydá paní učitelka na příslušném oddělení nebo naleznete viz odkaz níže.

(Platí pro nové strávníky, Ti, kteří se již stravovali minulé období nic nevyplňují)

Vyplněný tiskopis je nutno odevzdat do 10. 9. 2020 p.učitelce (nebo v kanceláři ved.školní jídelny.)

Platí i pro zaměstnance. 

 Vedoucí školní jídelny                           Andrea Bulawová
 

Tiskopis : Povolení k inkasu trvalým příkazem