AKTUÁLNÍ INFORMACE O OTEVŘENÍ MŠ od 25.5. !!

Omezený provoz MŠ po dohodě se zřizovatelem bude obnoven od 25.května 2020 pro předškolní děti a děti pracujících rodičů (rozhodnutí je na rodičích).

Provoz bude celodenní (6.30 - 16.00 h) s běžným stravováním za zvýšených hygienických podmínek.

MŠ v JASENÍ bude uzavřena, děti mohou nastoupit za stejných podmínek do MŠ v Návsí, Kaštanová.

ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ v MŠ do konce školního roku 2019/2020 :

1. Před prvním vstupem do budovy MŠ musí zákonný zástupce odevzdat vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha níže)

2. Všichni jsou povinni dodržovat zvýšená hygienická opatření.

3. Při vstupu do budovy musí každý použít dezinfekci na ruce, která bude k dispozici u vstupu do MŠ.

4. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce. Prosíme rodiče, aby se nezdržovali v šatnách a v prostorách MŠ, jen po nezbytně nutnou dobu.

5. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školky nosit nemusí.

6. Změna při ranním scházení dětí - děti se budou scházet na svých třídách (bez společného scházení u Berušek).

7. Většinu dne budeme s dětmi venku, proto prosíme rodiče, dejte dětem vhodné oblečení i náhradní oblečení na zahradu. Preventivně přibalte dětem jednu roušku do podepsaného igelitového sáčku.

8. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID- 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest ) nesmí do MŠ vstoupit.

9. Školní stravování bude v běžné podobě za zvýšených hygienických pravidel.

Pitný režim - děti musí mít svoji podepsanou láhev, kterou budou používat v MŠ i při pobytu venku.

OZNÁMENÍ JÍDELNY  

Přeplatky stravného dětí, které do konce školního roku nenastoupí, budou vráceny na Váš účet.

Přeplatky stravného dětem, které již do konce školního roku nenastoupí a platí v hotovosti, budou vráceny v červnu (o termínu budeme rodiče informovat).

 

Napište nám, zda budete své dítě do MŠ posílat nebo ne. Informujte nás nejpozději do středy 20.5. na : sarka.hermannova@seznam.czabychom měli přehled, kdo z dětí bude chodit. Děkujeme.

                                                                                                               Kolektiv MŠ Kaštánek

Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon cestne_prohlaseni.pdf268.76 KB