Škola nanečisto

Dne 22.6. děti třídy Včeliček navštívily Masarykovu základní školu v Návsí. Děti si vyzkoušely první třídu nanečisto. Zasedly spolu do lavic, kde se učily počítat pomocí číslic. Také se seznámily se svým úplně prvním písmenek A. Užily si spoustu legrace a poznaly mnoho zajímavých a pro ně nových věcí. Po vyučovací hodině plné zábavy je čekala další zábava v tělovičně, kde s dětmi první třídy hráli soutěže.  

Dětem se ve škole moc líbilo! smiley