Oslava Dne země

Slavíme Den země všichni spolu. Tento rok jsme Den země oslavili v kulturním areálu obce Návsí, kde byly pro děti připraveny stanoviště s nejrůznějšími aktivitami. Děti například třídily odpad do správných kontejnerů; určovaly, co zemi škodí, a co ji naopak prospívá; prolézaly „řičním“ bludištěm; určovaly zvířátka do jejich přirozených prostředí aj. 

Foto: https://fotogalerie.msnavsi.cz/qumagie/sl/ftJoJ8