Návštěva pana včelaře

Děti návštívily pana včelaře, který je přivítal s úsměvem ve svém „útulném včelím domě“. S obdivem pozorovaly, jak se pan včelař stará o svá hejna včel s velkou péčí. Naslouchaly jeho vyprávění o životě včel a zvědavě se ptaly na všechno, co je zajímalo. Nakonec si odnášely plno nových poznatků a dojmů o úžasném světě včel a práci včelaře. smiley

Foto: https://fotogalerie.msnavsi.cz/qumagie/sl/07NRRx