My jsme malí zahradníci - Berušky a Broučci

Během měsíce října nás v MŠ provázelo téma „Ovoce a zelenina“.

Děti se naučily novou básničku „ Brambora“, „Hruška“ a nové písničky „Zahradník“, „Měla babka“.

Ovoce a zeleninu děti poslepu poznávaly podle chuti, podle hmatu a zažily u toho spoustu legrace.

Zkoušely si zdramatizovat písničku „Klikatá je cestička“. Do dramatizace se úspěšně zapojily i všechny nové malé děti.

Děti donesly do MŠ různé druhy ovoce a zeleniny, za což jim moc děkujeme. smiley Udělali jsme si ve třídě společnou hostinu. Děti s paní učitelkou loupaly, krájely na malé kousky ovoce a zeleninu a společně si pochutnaly. 

Podívejte se na některé zachycené momenty sami: smiley

https://fotogalerie.msnavsi.cz/photo/share/?sid=LrCKoF