Malý řemeslník v DDM Jablunkov

Včeličky - děvčata

Předškoláci (děvčátka) třídy včeliček měly v úterý 24.1. možnost navštívit dílny DDM Jablunkov. Formou aktivity „Malý řemeslník“ se děti seznámily s prostředím DDM a vyrobily si samy dřevěnou lodičku. Při práci s opravdovým nářadím je vedli a „trošku“ pomáhali ředitel DDM V. Pospíšil a mistr V. Hrankay. Zaujaté děti řezaly, pilovaly smirkovým papírem, lepily, šroubovaly dokonce i akuvrtačkou u svých ponků. Na nějaké zlobení nebyl vůbec čas, a když si mohly svou vlastnoručně vyrobenou lodičku odnést s sebou, nadšení vyvrcholilo. Projekt byl doplněn zábavným programem v knihovně pod vedením milé paní knihovnice se zaměřením na předčtenářskou gramotnost.

A jak jim to šlo ? Podívejte se zde: smiley

https://fotogalerie.msnavsi.cz/apps/qumagie/sl/1d8hfQ

Rok2023: