Malý řemeslník

Projektový den

Předškoláci třídy včeliček navštívili DDM Jablunkov, aby si sami vyrobili svou vlastní formuli. Při práci se dřevem se děti seznámily se základy řemesel - truhlář, strojař a mechanik. Rozvíjely si tak základy polytechnické výchovy. Děti práce velmi bavila a domů si odnesly vlastnoruční výrobek.

Dětem šla práce od ruky smiley