Křest námořní lodi

My jsme námořníci, a to je co říci…

A opravdovými námořníky jsme se stali na akci - Křest námořní lodi. Abychom mohli vůbec vyplout, potřebujeme loď. Tu jsme nejdřív pokřtili, s čímž nám pomohl p.starosta a za zpěvu písniček ji nechali „vplout“ na naši zahradu. Pak už malí námořníci plnili připravené úkoly: u lodníka, plavčíka, kormidelníka a u poručíka. „Projeli“ se na nové lodi a nakonec si opekli párek. Sluníčko svítilo, děti se usmívaly a rodiče také. Tak ať se naší lodi daří!! smiley

Jak se Křest námořní lodi vydařil se podívejte zde: https://fotogalerie.msnavsi.cz/qumagie/sl/1wSIlJ