Kouzlo podzimu u Světlušek

Obloha je šedivá jak kožíšek myšky, veverky si na zimu schovávají šišky. 

Listí už je na zemi, dělá cesty zlaté, po nich podzim přichází, tak tady mě máte. 

S dětmi jsme objevovali krásy podzimu jak v prostorách MŠ tak i venku na vycházkách. Vyrobili jsme si podzimní čelenky, tvořili s přírodninami obrázky. Povídali si, jak se mění příroda na podzim, ale také hráli hry a pracovali s interaktivní tabuli, kde jsme cvičili předmatematickou dovednost. Těšíme se na další dny v MŠ smiley

Foto : https://fotogalerie.msnavsi.cz/qumagie/sl/eGB6di