Když je školka zavřená...

Předškoláci plní úkoly

Tento týden na naše předškoláky čekaly úkoly s tématem Velikonoce. Děti měly připravené rozmanité pracovní listy na každý den. Děti neplnily pouze jen pracovní listy, ale také měly zajímavé úkoly na doma. Při vycházce lesem děti hledaly kočičky na stromech; sadily do truhlíku osení, které pozorovaly; pomáhaly mamince s uklizením, vymetaly prach a pavučiny; pekly jidášky; na Zelený Čtvrtek si mohly s maminkou připravit něco zeleného k obědu. Kdo chtěl, maloval vajíčka a pekl velikonočního beránka.

Rodičům moc děkujeme za spolupráci a těšíme se na fotky dětí. smiley

Děti, přejeme vám i rodičům krásné Velikonoční svátky plné sluníčka a jarní pohody. smiley

Moc vás zdraví vaše paní učitelky! smiley