Jak si hrály na zahradníky Včeličky

Nejdřív měly děti za úkol přinést z domu různé druhy ovoce či zeleniny. Rozmanité hry, vyrábění, malování, básničky anebo nácvik mazurky se prolínaly s procvičováním na skutečném ovoci a zelenině. Děti všechno moc bavilo a hezky jim to šlo od ruky, a proto jsme za odměnu, jako každý rok na všech třídách, uspořádali hostinu zahradníků, na které si děti mohly zdravě pochutnat.