Doprava na ŠZ

V těchto dnech nás v mateřské škole provází téma doprava kokrétně POZOR, DĚTI, ČERVENÁ! Nejlepší je si to prožít na základě vlastních zkušeností, proto se děti prostřednictvím dopravních her na školní zahradě seznamují s pravidly silničního provozu. Učí se reagovat na dopravní situace a orientovat se v základních pravidle silničního provozu. Rozvíjí vlastnostni, které ovlivňují reakci dětí při chování v určitých dopravních situacích jako je pozornost, ohleduplnost, ukázněnost a orientace v prostoru. smiley

Foto: https://fotogalerie.msnavsi.cz/qumagie/sl/Ekp3Cl