Den stromů a les

Včeličky

Co si děti představí pod slovem les nebo strom ? Spoustu věcí. A o té spoustě věcí jsme si povídali v našem podtématu Řekněte mi, děti, dnes, co znamená slovo les. A nejen povídali. Také procvičovali názvy listnatých a jehličnatých stromů, keřů a jejich plodů. A to se nejlépe zjišťuje venku. Vydali jsme se proto na procházky do blízkého lesíka a tam našli vše, co jsme potřebovali. Na Den stromů jsme objali nejmohutnější strom, který jsme našli a popřáli mu. Z nasbíraných přírodnin jsme pak ve školce vyráběli zvířátka a lesík. Takhle nás hraní s přírodninami bavilo : https://fotogalerie.msnavsi.cz/apps/qumagie/sl/IuEWZI

Rok2023: