INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Od 1. 9.2017 má předškolní dítě  POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

Povinnost rodičů je při absenci odhlásit dítě z MŠ vždy !!! 

Při odhlašování je nutno uvést důvod.

 

Na dobu delší než tři dny (z důvodu dovolené, ozdravného pobytu apod.) je nutno PŘEDEM podat žádost ředitelce MŠ (vzor žádosti k vyzvednutí  u p.učitelek v MŠ).

V případě nemoci je rovněž nutno ohlásit tuto skutečnost v MŠ.

Zákonní zástupci dětí s povinnou školní docházkou nehradí úplatu za vzdělávání.

 

               DĚKUJEME