Vystoupení pro Klub důchodců a Dům s pečovatelskou službou

Datum akce: 
16/05/2023

Skupinka předškoláků půjde vystoupit důchodcům do kulturního areálu (16. 5.) a do Domu s pečovateskou službou (18. 5.).

Školní rok :