Vystoupení na Vítání občánků

U příležitosti Vítání občánků narozených v obci Návsí vystoupila naše děvčátka v kulturním areálu. Předškolačky předvedly taneček s panenkami a zazpívaly veselou písničku smiley