Vystoupení dětí

Vítání občánků na OÚ

Skupinka předškoláků vystoupila na Obecním úřadě v Návsí u příležitosti vítání občánků.