Oslava Dne země

Dne 22.dubna měla země, jako každý rok, svátek, a proto jsme Den země oslavili na školní zahradě formou různých úkolů, her a cvičení. Na závěr jsme si společně zazpívali písničku s doprovodem kytary "Naše země kulatá je..." a děti dostaly odměnu za správně splněné úkoly.

Děti sestavovaly sluníčko z víček od PET lahví
Přiřazovaly zvířátka do jejich přirozeného prostředí
Hra s padákem a zeměkoulí
Děti třídily odpad na plast, papír a sklo