Hasiči dětem

Poslední akcí ve školním roce byl projektový den „Požárníci dětem“. Před budovou požární zbrojnice měly děti možnost přičichnout k požárnímu sportu. Vyzkoušely si stříkání proudnicí, řádily ve vodní pěně a mlze a členové SDH je povozili v hasičském autě v okolí Návsí. Pro všechny děti to byl velký zážitek a krásné zakončení školního roku. Tímto chceme poděkovat celému sboru SDH Návsí za pestrý program a těšíme se na další spolupráci.